contact

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris:
Gerrit de Vries
Telefoon: 0598-326506
email: gerrit.de.vries@kpnplanet.nl