Wiebe de Boer. Op zeer jeugdige leeftijd begon hij reeds met het volgen van lessen algemene muzikale vorming, nam vervolgens accordeon-les en vervolgde zijn muzikale vorming door het nemen van orgellessen waarbij hij uitblonk door naast z’n studie aan de kweekschool, het bekende Gehrels muziekdiploma te halen. Op 19 jarige leeftijd begon hij zich toe te leggen op het dirigeren van koren, waarbij hij zeer succesvol was met een jongerenkoor uit Loppersum en tijdens die periode bij Jan Eelkema, Jitze Nicolai en Jan Veninga, stuk voor stuk bekende muziekdocenten, ver binnen de daarvoor gestelde tijd, het felbegeerde diploma voor koordirigent behaalde, aansluitend aangevuld en succesvol afgerond met het diploma koor- en orkestdirectie. Hij dirigeerde o.a. in Delfzijl het Geref. Kerkkoor “Soli Deo Gloria” en het Herv. Zangkoor “Immanuël” en een paar kinderkoren. Hij was 2e dirigent van het mannenkoor Cantate Domino in diezelfde plaats en dirigeerde in de loop van de jaren koren in Hoogezand, Zuidbroek, Winschoten, Bierum, Vriescheloo en Groningen. Zijn specialiteit, harmonieleer en contrapunt, kreeg vorm en diepgang tijdens het volgen van een vijfjarige studie bij Johan Brouwer en Anco Ezinga. Inmiddels geniet Wiebe landelijke bekendheid door zijn geheel eigen en vaak speelse bewerkingen van koormuziek.